Üretim & Planlama

Üretim planlama, müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir.

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine, hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

Hazırlanan üretim planı üretimin çıktılarının miktar ve zamanlamasını gösteren bir projeksiyondur. Üretimlerini rakiplerine göre daha başarılı biçimde planlayabilen organizasyonlardır,

Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir terminler ve teslimat süreleri ile kendilerine sağlayacakları maliyet avantajları ile rekabet avantajı sağlayarak pazar paylarını, ürün ve müşteri portföylerini istikrarlı biçimde genişletebilmektedirler. Bu nedenle, uyguladığı üretim planlama sistematiği, kurumun sürdürülebilir karlılığı için stratejik öneme sahiptir.

Planlama

Ürün ömür döngüleri yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme ve lansman projelerinin planlaması, ar-ge ve iyileştirme projelerinin planlaması ile projelerin kurumsal planlara entegrasyonu bu aşama ile sağlanır.

Malzeme Planlama

Siparişe üretimde son ürünlerin teslimatına yönelik verilen sözler (terminler), stoğa üretimde ise stokların tükenme zamanına dair öngörüler, Malzeme Planlama’yı hangi ürünü ne zaman hazır etmesi gerektiği konusunda tetikleyen temel faktörlerdir.

Terminlere uyum

Siparişe üretimde terminlere uyum, stoğa üretimde ise yoka düşmeme müşteri memnuniyetini (hizmet düzeyleri, ) sağlamanın temel amaçlarlerımızdır. Öte yandan üretim, depolama vb. tedarik zinciri süreçlerinin oluşturacağı maliyetlerin de minimize edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden üretim planlama kararları, üretim taleplerini karşılarken oluşabilecek maliyetleri de minimize edecek şekilde alınmalıdır. Süreçleri de bu doğrultuda yapılandırmak gerekecektir.

Müşterilerimizi Hedeflerine Ulaştırma

Müşterilerimizi hedeflerine ulaştıracak doğru hedefe ve kazanca ulaştırabilmek iyi bir planlamayla başladığını bilerek tüm ekibimizle gereken adımları atarak haraket etmekteyiz

Kalite; koşulsuz müşteri memnuniyetidir. Bu amaçla, müşterilerimizin ne istediğini anlayıp, ona en uygun çözüm önerilerini alternatifli sunmayı, kaliteli hizmet vermeyi ve müşteri memnuniyet odaklı çalışmayı,
Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak; kalite, hız ve estetik ölçüsünü yetkin ve dinamik kadromuz ile bir arada götürmeyi,
Özel markalı ürün ürettiğimiz firmalarla iletişimi devamlı geliştirmeyi ve onların beklentilerini karşılamayı,
Daha kaliteli bir hizmet için yenilikleri takip etmeyi ve uygulamayı,
Taahhüt ettiği işleri iyi bir ekip çalışması ile zamanında ve hatasız bir şekilde teslim etmeyi, her zaman ilke edinmişizdir